Moana Kervella vient d’obtenir sa qualification de mesureur IAAF Grade C, de Dave Cundy
IAAF-AIMS Course Measurement Administrator, Asia & Oceania.